VIRKELIGHEDSNÆRT

"Hvorfor er det vigtigt?" er netop dét spørgsmål, som STEMskolen har sat sig for at besvare gennem opgaverne, som relaterer sig til virkeligheden og virkelighedens problematikker.

BÆREDYGTIGHED

Vores opgaver udarbejdes uden farve fordi det er det mest miljøvenlige og fordi vi ved, at man sagtens kan skabe sjove og spændende opgaver helt uden farver. Vores "Krim, Kram & Krum"-serie har som det eneste farver og de indgår som ekstra-opgaver. Derfor kan læren selv vælge, om de skal printes eller vises på anden måde.

HØJ FAGLIGHED

Vi tror på, at børn ikke er dumme, de er blot uerfarne. Med et øje på Vygotsky og NUZO-begrebet er det vores faste overbevisning, at børn kan opnå endog meget høj fagligt niveau, hvis de støttes på vejen dertil af analogier og praktiske erkendelser.

UDFORDRENDE

Csikszentmihalyi har med flow-begrebet kastet lys over vigtigheden af at blive udfordret til grænsen af sin kapacitet. Det er vigtigt, at den dygtige elev føler sig udfordret, mens den elev, der har det svært med stoffet kan hjælpes. Om man som lærer udnytter cooperative læring er et didaktisk valg, men vi stræber efter opgaver, der kan forstås af de fleste, men samtidig kan udfordre selv de stærkeste.

AT LEGE SIG TIL VIDEN

Huizinga antyder i bogen Homo Ludens at mennesket altid har brugt leg og spil til at viderebringe erkendelser og kultur. Leg og spil er ikke bare underholdning, vi træder ind i den "magiske cirkel" for at efterprøve principper, og tage vores erkendelser med ud i den virkelige verden. Det er derfor helt åbenlyst at bruge leg og spil som didaktiske værktøjer, og i STEMskolen vil du derfor finde både computerspil og lege.  

KREATIVITET

Den innovative kompetence er grundlæggende, ikke blot i de tekniske fag, men bestemt også indenfor naturvidenskaben. Innovation, set som anvendelsen af kreativitet for at frembringe en salgbar ydelse, baserer sig på kreativitet. Skolens fokus på rigtige og forkerte svar udhulder den divergente tænkning, som er hele fundamentet for kreativitet. For at gøre op med dette vil du ofte finde spørgsmål i STEMskolens materiale, der er opfordringer til personlig refleksion snarere end forsøg på at finde et rigtigt svar.


Copyright STEMskolen - husk at indberette til Copydan Tekst & Node, når I benytter vores opgaver til undervisning eller intern brug.