STEMskolen

Lad os løfte STEM-fagene sammen

STEMverse

Velkommen til STEMverse. Her kan du finde let overskuelige artikler om forskellige temaer med relevans for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Fokus er elever i de højeste klasser i folkeskolen.

Artiklerne kan bruges som inspiration til elever eller som hyggelæsning en rolig stund.

Hvad er STEMskolen?

Udviklende

Den innovative kompetence er grundlæggende, ikke blot i de tekniske fag, men bestemt også indenfor naturvidenskaben. Innovation, set som anvendelsen af kreativitet for at frembringe en salgbar ydelse, baserer sig på kreativitet. Skolens fokus på rigtige og forkerte svar udhulder den divergente tænkning, som er hele fundamentet for kreativitet. For at gøre op med dette vil du ofte finde spørgsmål i STEMskolens materiale, der er opfordringer til personlig refleksion snarere end forsøg på at finde et rigtigt svar 

Udfordrende

Csikszentmihalyi har med flow-begrebet kastet lys over vigtigheden af at blive udfordret til grænsen af sin kapacitet. Det er vigtigt, at den dygtige elev føler sig udfordret, mens den elev, der har det svært med stoffet kan hjælpes. Om man som lærer udnytter cooperative læring er et didaktisk valg, men vi stræber efter opgaver, der kan forstås af de fleste, men samtidig kan udfordre selv de stærkeste.

Udforskende

De naturvidenskabelige fag er i deres grundnatur udforskende. Det er en vigtig del af fagenes identitet og metode at elever kommer i laboratoriet eller på anden vis møder den udforskende tilgang til erkendelser. På STEMskolen finder du derfor også vejledninger til forsøg. Det er dog et fokusområde at minimere behovet for udstyr til disse eksperimenter, da avanceret udstyr kan gøre laboratoriearbejdet både dyrere og mere besværligt. Forsøg skal i bedste fald kunne gennemføres i klasseværelset, så de nemmere kan indgå som en naturlig del af hverdagen.

Har du brug at komme i kontakt med os?