En vision

"The fact is that given the challenges we face, education doesn't need to be reformed — it needs to be transformed"

Citat: Sir Ken Robinson


Efter folkeskolereformen i 2014 kan de fleste nok blive enige om, at ikke al forandring er for det bedre. Omvendt må vi også passe på ikke at tro at ting kan eller bør forblive som de er. 

Vores elever og den verden vi uddanner elever frem mod er radikalt anderledes end noget folkeskolen tidligere har oplevet. På samme måde som GPS'en har påvirket vores stedsans, lommeregneren vores evne til aritmetik, internettet vores idé om hvad det betyder at vide noget og sociale medier har ændret hvordan sociale normer spredes og tillæres, således er også AI'er ved radikalt at ændre hele forudsætningen for hvordan vi tænker arbejde.

Folkeskolen som den bærende kultivering af samfundsvæsnet er historisk. Den tidligere samfundskontrakt der lovede jobsikkerhed som belønning for flittig skoledeltagelse er også en fortælling en del unge har svært ved at tro på. Folkeskolens rolle i samfundet, lærerens status og den samfunds-kontrakt der gjorde skolen relevant for eleven er således under hårdt pres.

Bedre bliver det jo ikke af, at skolesystemet er presset økonomisk, og generation efter generation af politikere gør skolens råderum mere snævert ved på den ene side at reducere det økonomiske råderum og på samme tid at detail-regulere hvad der skal undervises.

På STEMskolen tror vi på underviseren som en autonom faglig og didaktisk ekspert, som skal gives redskaber til at gennemføre sin undervisning i henhold til klassens behov, ønsker og niveau. Ved at levere simple undervisningsaktiviteter indenfor STEM-fagene håber vi på at kunne frikøbe tid og overskud hos lærere i STEM-fagene så klassens øvrige behov kan tilses. 

Det er drømmen at dette vil skabe tid og overskud i klasserummet så interessen for STEM-fagene kan vækkes. Vi står overfor mange katastrofer i verden, det har aldrig været vigtigere at uddanne unge mennesker der kan og vil ændre Verden ved at udvikle den teknologi der skal hjælpe os mod en mere bæredygtig tilstedeværelse på vores smukke klode. Hvis vores skolesystem skal understøtte denne nødvendige udvikling skal den ikke reformeres, den skal transformeres. Lad os løfte STEM-fagene sammen!