Evolution

Fase 1: Klassifikation

Tom

Fase 2: Tilpasning til levesteder

Tom

Fase 3: Tilpasning som reaktion på miljøforandringer

Tom