Stof og stofkredsløb

Fase 1: Atomets opbygning og lys

Tom

Fase 2: Radioaktiv stråling

Tom

Fase 3: Isotoper og kernekraft

Tom