Stof og stofkredsløb

Fase 1: Grundstoffer og deres egenskaber

Tom

Fase 2: Kemiske reaktioner, herunder fotosyntese og forbrænding

Tom

Fase 3: Stofkredsløbs effekt på klima og miljø

Tom