Demografi og erhverv

Fase 1: Befolknings- og erhvervsudvikling i forskellige lande

Tom

Fase 2: Effekt af befolknings- og erhvervsudvikling på levevilkår og miljø

Tom

Fase 3: Den demografiske transitionsmodel og bæredygtig udvikling

Tom