Naturgrundlag og levevilkår

Fase 1: Danske landskaber og deres udnyttelse

Tom

Fase 2: Råstofudvinding i Danmark og effekten heraf

Tom

Fase 3: Bæredygtig ressource-udnyttelse, miljøbeskyttelse og produktion

Tom