Organismer

Op til 2. klasse: Organismers levesteder, næring og årscyklus

2. til 4. klasse: Dyrs og planters tilpasning, livsbetingelser og formering

Tom

4. til 6. klasse: Abiotiske faktorers betydning for naturområder

Tom