Vand, luft og vejr

Op til 2. klasse: Lys og skygge samt vejrets årstidsvariationer

2. til 4. klasse: Tryk, luftens egenskaber og hvidt lys

Tom

4. til 6. klasse: Energi, energiomsætning og vedvarende energi

Tom