Sexede sønner - en evolutionær model

Forfatter: cand.scient Michael E. W. Buhelt
Dato: 28. februar 2024 (redigeret 8/3 2024)

Da Richard Dawkins i 1976 udgav bogen The Selfish Gene, fik han introduceret et vigtigt koncept i den populære bevidsthed. Han var ikke den første evolutions-biolog der havde centreret sit verdenssyn på gener i stedet for individer, men med de selviske gener stod det gen-centriske verdensbillede for alvor klart.

Ideen i selviske gener er at du, og alt andet liv, blot er en midlertidig manifestation af en genetisk arv. Generne går igen generation efter generation og du er bare den form dine gener tager lige nu. For 100 år siden var generne fordelt i dine forfædre og måske kan generne engang findes i dine efterkommere.

Dette er et interessant syn på liv og evolution, da det pludselig sætter succes og fiasko i et helt andet lys. Overlevelse er pludselig kun et gode så langt som det fremmer genernes overlevelse. Overlevelse i sig selv er ikke så interessant. De gener der er bedst til at udbrede sig er ganske enkelt mere succesfulde, og vil blive mere normale  i de næste generationer.

Lad os tage de gen-centriske briller på, og se lidt på en flok af hjorte. Hvordan kan gener bedst sikre sin mangfoldiggørelse? Er det bedst at være en hun-hjort eller en han-hjort?

Spørgsmålet lyder måske lidt mærkeligt, men lad os se på fordelene og ulemperne. Fordelene ved en hun-hjort er at nærmest alle hun-hjorte får afkom, til gengæld får de ikke ret meget afkom. Hvad hannerne angår, så kan en enkelt han få ekstremt meget afkom, men langt de fleste hanner får slet intet. Det er altså et stort gamble med hannerne. Enten vinder generne det hele eller også taber de alt.

Det er således vigtigt at sikre han-afkom der har stor chance for succes. Fisher kaldte i 1915 dette han-afkom for "Sexy Sons". Når en hun-hjort skal søge mage, har de hunner der har valgt hanner der har givet dem sexede sønner været succesfulde, så deres gener er blevet mere udbredt. I dag vælger alle hunnerne den han der har størst chance for at give sexede sønner. For en han-hjort er reglerne simple. Vær den succesfulde han alle hunnerne vælger fordi han har større chance for at give succesfuldt afkom, eller vær en fiasko.

Tilstræber mennesker sexede sønner?
Det er nemt at se hvordan en hjorteflok følger Fishers hypotese, men hvad med mennesker? Det er vel ikke således at en enkelt han får afkom med mange hunner mens en masse hanner er evolutionære blindgyder?

Mennesker er i det store hele monogame dyr, så er der noget som helst tegn på at håbet om sexede sønner påvirker menneskers partnervalg? Lad os se på data.

At være eller ikke at være sexet
Hos hjorte ser vi en overdødelighed hos unge hanner i eller lige efter brunst [1]. Der er ingen pointe i at være den usuccesfulde han uden afkom, så hannerne jager hunner i stedet for at spise og deres kampe kan være fatale. Faktisk bruger en buk i brunst så meget energi, at den kan tabe 20-30% af sin vægt i brunstperioden [2].

Det virker måske lidt fremmed for os mennesker, men faktisk kan vi også se en overdødelighed af unge hanner hos os. Især trafik-relaterede dødsfald rammer særligt unge mænd [3]. Testosteron er en dræber, ikke mindst når man skal bevise at man er den mest succesfulde han i flokken.

At mænd og kvinder har forskellig evolutionær status kan ses i dybe kulturelle memer. Med ordene "kvinder og børn først" har mænd i generationer ladet sig selv gå i døden og det virker kulturelt mere acceptabelt at sende mænd i krig end kvinder eller børn. Holmgang, duel på kåre eller pistol samt det rituelle selvmod (seppuku) vidner om at mænd forventes at være villige til at dø. Hunner har den større udgift i forbindelse med afkom og hanner forventes til gengæld at kæmpe for at være den succesfulde han hunnen vælger.

Men hvad med hunnerne?
Grundlaget for "Sexy Son" hypotesen er imidlertid ikke bare hanners villighed til at dø; det er fundamentalt at hunnerne vælger netop de hanner der har højest chance for at give "sexede sønner". Er der overhovedet noget der tyder på at kvinder er mere tiltrukket af sådanne hanner?

I det store hele er svaret nej. Kvinders menstruationscyklus varer omkring 28 dage og i langt de fleste af disse tiltrækkes kvinder generelt af stabile hanner der kan sikre hende og hendes afkom med ressourcer og social sikkerhed (det vi kalder en langsigtet seksuel strategi). Takket være P-piller kan vi imidlertid se hvad der sker når kvinder ikke har ægløsning og når de har periodisk ægløsning. Det viser sig, at kvinder der finder partnere mens de er på P-piller vælger hanner de ikke finder lige så seksuelt tiltrækkende som hunner der vælger hanner mens de har naturlig ægløsning [4]. Noget tyder altså på, at hunner tiltrækkes af den store elsker (en kortsigtet seksuel strategi) når de har ægløsning, dvs. de par dage i deres menstruationscyklus hvor de faktisk kan blive gravide.

Det er svært at bevise med simple mål [5], men kombineret med det forhold at mennesker har skjult ægløsning, dvs. at mænd ikke aner hvornår en kvinde kan blive gravid eller ej [6], begynder et spændende billede at vise sig.

En hypotese
Noget tyder altså på, at vi bærer trækket med os. Hunner vælger hanner [7] og når hunnen kan få afkom er hun mere tilbøjelig til at vælge hannen der kan give hende "sexede sønner", mens hannen der kan give sikkerhed og stabilitet er tiltrækkende alle andre dage. Fordi ægløsningen er skjult hos mennesker, ved ingen hvem faderen til hunnens afkom er. Det øger sandsynligheden for at den stabile hverdags-han tager dem til sig som sine egne. Da det kun er omkring 3% af 23.196 testede der ikke har de forældre de forventer (dvs. omkring 1 i klasse med 25 elever) [8] er det altså ikke en dominerende effekt.

Vi bør i stedet se det som et træk vi tager med os, et træk som er vidt udbredt i naturen, men ikke spiller nogen voldsom rolle hos mennesker i praksis. Om det så er han-hundestejler der bliver røde for at tiltrække hunner, hjorte med kæmpe gevir, fugle hvor hannerne har imponerende haler eller flotte farver og butsnudede frøer hvor hannen bliver blå i parringstiden, så er de alle associeret med markant reduceret overlevelsesdygtighed. Hanner skal vise at de er mere han end alle de andre hanner (hvad man ofte dør af) og hunner vælger mage. Sådan fungerer naturen, også i mennesker, men hos mennesker er partnervalg uhyre meget mere end bare øjeblikkelig seksuel tiltrækning. Effekten der er så tydelig i verden omkring os, kan derfor kun spores som en svag tendens i store datasæt hos mennesker.

Et usundt kønsideal opstår
På overfladen kunne det imidlertid godt se ud som om rollerne er byttet rundt hos mennesker. 

Når det er hunner der vælger hanner, hvorfor er det så pigerne, og ikke drengene, der rammes af samfundets forventninger til udseende, status, karriere og social succes?

For at forstå dette forhold må vi først forstå hvordan det forhold at hunner vælger hanner manifesterer sig i den måde mænd og kvinder agerer i et moderne samfund. 

At ca. 70% af skilsmisser initieres af kvinden i forholdet er en indikation af, at manden er valgt af hende og at hun kan vælge ham fra [9]. Der er imidlertid også det interessante forhold at kvinder tiltrækkes af mænd på deres egen alder, mens mænd responderer intuitivt på kvindens fertilitet. Uafhængig af alder tiltrækkes mænd således af unge kvinder [10]. Det er interessant, da mænds tiltrækning i udpræget grad er forplantning, mens kvinden sikrer et forhold.

At mænd intuitivt tiltrækkes af fertilitet afspejler sig også i brugen af makeup hos kvinder. Makeup får netop kvinden til at se yngre og sund ud [11]; begge træk der er associeret med reproduktiv succes.

Netop fordi hanner er så simple i deres præference, blev unge stærkt seksualiserede hunner ret tidligt brugt i reklamer. Anvendelsen af unge attraktive hunner for at fange mænds interesse spredte sig til filmlærredet og senere spil. Mænds basale drivkraft, det der får dem til at stræbe efter at være den succesfulde han, er netop adgangen til de fertile hunner. Det ligger dybt i hannen at han vil være den han der kan give hunnerne "sexede sønner". Vi er altså inde og pille ved noget helt fundamentalt i det der driver og motiverer hanner.

Med introduktionen af pornografi blev tendensen kun værre. Kroppen adskiller ikke i virkelighed og fiktion, det er der ikke nogen evolutionær mekanisme for at udvikle. Selv hanner med meget lav succes og status havde pludselig oplevelsen af at have adgang til oceaner af parringsvillige unge sunde hunner. Ligesom kokain, sukker og fedt er sex et supernormalt stimuli (læs evt. mere her), dvs. der er ikke nogen naturlig stopklods. Det betød at unge stærkt seksualiserede hunner hurtigt kom til at fylde mediefladerne og der blev skabt et unaturligt forventningspres på de virkelige hunner.

Presset skyldes således ikke at hannerne vælger hunner. Det er stadig hunner der vælger hanner, men de gør det i kamp med fiktive hunner hvis eneste formål er at være parringsvillige, unge og sunde. Den øjensynlige grænseløse adgang til fiktive partnere betyder også, at hannerne har mistet den fundamentale motivation for at excellere. Kampen om dominans mellem hanner, ofte grupper af hanner, blev drevet af ønsket om adgang til hunnerne. Den adgang er blevet givet fiktivt, men belønnings-systemet er ligeglad; en ung parringsvillig fertil hun er en succes om hun så er fiktiv eller ej. 

Vi står således i den ulykkelige situation, at hunner føler sig presset og hanner passiviseres. Det skaber på den ene side uopnåelige forventninger hos pigerne og en taberkultur hos drengene. Biologien er som den altid har været, men når vi bruger biologien til at manipulere mennesker sker det altid med ulykkelige, og ofte komplet uforudsete, bi-effekter.


1: Broom, B. (u.d.) Rut stress can be fatal for bucks. Clarion Ledger. https://eu.clarionledger.com/story/sports/2017/02/28/rut-stress-can-fatal-bucks/98515914/

2: Bailey, K. (11. december 2013) How much weight can a whitetail buck lose during the rut? Outdoor Canada. https://www.outdoorcanada.ca/how-much-weight-can-a-whitetail-buck-lose-during-the-rut/ 

3: Bairami, F., M. Hajizadeh & A. Kiadaliri (2023) The contributions of injury deaths to the gender gap in life expectancy and life disparity in Eastern Mediterranean Region. Injury Epidemilogy. https://injepijournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40621-023-00417-w 

4: Roberts, S. C., K. Klapilová, A. C. Little, R. P. Burriss, B. C. Jones, L. M. DeBruine, M. Petrie & J. Havlíček (2011) Relationship satisfaction and outcome in women who meet their partner while using oral contraception. The Royal Society. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2011.1647

5: Garza, R. & J. Byrd-Craven (2023) The role of hormones in attraction and visual attention to facial masculinity. Frontiers in Psychology 14. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1067487/full

6: Roney, J. R., M. Mei, R. L. Grillot & M. E. Thompson (2022) No effects of exposure to women's fertile window body scents on men's hormonal and psychological responses. Evolution and Human Behavior 44(4). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513823000302 

7: Tweedy, J. (2015) 'Do you want to have sex with me?' Attractive young woman approaches 100 men on the street and asks them to sleep with her... but just how many said yes? Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3058711/Do-want-sex-Attractive-young-woman-approaches-100-men-street-asks-sleep-just-said-yes.html 

8: Guerrini, C. J., J. O. Robinson, C. C. Bloss, W. B. Brooks, S. M. Fullerton, B. Kirkpatrick, S. Soo-Jin Lee, M. Majumder, S. Pereira, O. Schuman & A. L. McGuire (2022) Family secrets: Experiences and outcomes of participating in direct-to-consumer genetic relative-finder services. The American Journal of Human Genetics 109. https://www.cell.com/ajhg/pdf/S0002-9297(22)00013-1.pdf 

9: American Sociological Association (22. august 2015) Women More Likely Than Men to Initiate Divorces, But Not Non-Marital Breakups. American Sociological Association. https://www.asanet.org/women-more-likely-men-initiate-divorces-not-non-marital-breakups/ 

10: Engel, P. (20. oktober 2014) CHARTS: Guys Like Women In Their Early 20s Regardless Of How Old They Get. Business Insider. https://www.businessinsider.com/dataclysm-shows-men-are-attracted-to-women-in-their-20s-2014-10?r=US&IR=T 

11: Hedrih, V. (25. november 2022) New research pinpoints why makeup makes female faces look more attractive. PsyPost. https://www.psypost.org/new-research-pinpoints-why-makeup-makes-female-faces-look-more-attractive/